Připravili jsme pro vás souhrn těch nejzásadnějších informací, které souvisí se současnou situací.
Vzhledem k rychlé změně situace, novým nařízením a opatřením, však nemusí být vždy 100% platné.


Upozornění:
Kanceláře společnosti Mercedes-Benz Financial Services v období od 1. 6. - 28. 9. 2020 jsou z velké části uzavřeny z důvodu probíhající rekonstrukce.
Kontaktovat nás můžete emailem nebo telefonicky. Jsme Vám k dispozici každý den od 8:00 - 17:00
Mohu požádat o odklad splátek?

Samozřejmě. Ale je dobré vědět, že u jednotlivých finančních produktů se postupy liší. Záleží na tom, jestli financujete úvěrem, finančním leasingem nebo operativním leasingem. Všechny odpovědi na Vaše dotazy naleznete v informacích níže. Případně nás můžete kontaktovat emailem  nebo telefonicky. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:00Obecné informace k odkladu splátek

 • Odklad splátek neznamená prominutí dluhu, povinnost uhradit všechny splátky, a to co do jistiny i úroků, se jen o dohodnutou případně zákonem stanovenou dobu (tzv. ochrannou dobu) odkládá.

 • I po dobu odkladu probíhá úročení Vašeho úvěru*.

 • Odklad splátek neznamená zrušení povinnosti mít předmět financování / leasingu pojištěn. Pojištění je nutné mít sjednané i po celou dobu odkladu splátek, a to v rozsahu dle původních podmínek smlouvy. 

 • Pokud je v důsledku odkladu prodloužena doba financování, je o tuto dobu prodloužena i doba platnosti zajištění úvěru.

 • Odklad splátek je sjednáván ve formě nového splátkového / platebního kalendáře (daňového dokladu)

 • I v případě odkladu splátek je možné úvěr/finanční leasing nebo jeho část předčasně splatit podle podmínek stanovených ve smlouvě. (Zákazník předloží žádost o ukončení).

 • I po dobu trvání ochranné doby / odkladu splátek může být Vaše smlouva předčasně ukončena z důvodu neplnění smluvních podmínek.

* úvěr v širším slova smyslu představuje i financování prostřednictvím leasingové smlouvy


Zákonná úprava – uplatnění ochranné doby 

 • Dle zákona lze využít ochrannou dobu na splátky se splatností od 1. května 2020 (nejdříve). Ochrannou dobu nelze využít zpětně.

 • Ochranná doba může trvat do konce října 2020, zkrácená ochranná doba do konce července 2020. Maximálně může být odloženo 6 splátek (květen až říjen).

 • Právnické osoby platí po dobu ochranné doby splátky ve výši úroku. Pojištění musí být sjednáno i hrazeno i po celou ochrannou dobu. Doba trvání smlouvy se prodlužuje o ochrannou dobu. Stejným způsobem se prodlužuje doba, po kterou je nutné mít sjednané a hradit pojištění.

 • Fyzické osoby mají po dobu odkladu splátky 0. Pojištění musí být sjednáno i hrazeno i po celou ochrannou dobu. Doba trvání smlouvy se prodlužuje o ochrannou dobu a dobu, po kterou budou hrazeny úroky za ochrannou dobu. Stejným způsobem se prodlužuje doba, po kterou je nutné mít sjednané a hradit pojištění.

 • MBFS potvrdí přijetí požadavku. Ve lhůtě 30 dnů vyhotoví nový splátkový kalendář, překalkulovaný dle zákona, a odešle zákazníkovi.

 • Zákon se neuplatní na odklady na splátky splatné před 1. květnem 2020.

 • Zákon není možno uplatnit na smlouvy o operativním leasingu.

 • Zákon není možno uplatnit na úvěrovaného, který byl k 26.3.2020 v prodlení 30 dní.


Smluvní odklad splátek 

 • Dohodnout se je možné i na odkladu splátek za duben.

 • Odklad splátek či snížení splátek umožňujeme i u operativního leasingu.

 • V případě, že klient využije smluvní odklad, a poté požádá o ochrannou dobu dle zákona, jsme oprávněni odstoupit od původního smluvního odkladu a uplatnit jen ochrannou dobu dle zákona.

 • V případě smluvního odkladu dostane zákazník vždy nejprve konkrétní nabídku k odsouhlasení: počet měsíců odkladu, výše splátek po dobu odkladu - typicky po dobu odkladu je fixní snížená splátka (nějaké zaokrouhlené číslo namísto přesných částek úroku), o odklad mohou být navýšeny budoucí splátky a nemusí dojít k prodloužení doby trvání smlouvy. Provozní informace & kontakty

Kanceláře společnosti Mercedes-Benz Financial Services jsou v období od 1. 6. - 15. 7. 2020  z velké části uzavřeny z důvodu probíhající rekonstrukce.

Žádáme Vás o odložení Vaší osobní návštěvy do znovuotevření provozovny.

Zaměstnanci pracují v omezeném provozu, převážně z domova. V případě, že budete chtít řešit váš požadavek formou osobního setkání, kontaktujte konkrétního zaměstnance nebo volejte na telefonní čísla recepce, kde s Vámi domluvíme místo a termín setkání, případně můžete pro komunikaci využít i emailovou adresu.
 
                                                        
271 077 601 nebo 271 077 666
 (v době od 8:00 do 17:00)

Nejčastější dotazy

Zde jsme pro Vás připravili otázky a odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud byste i tak odpověď na svou otázku nenašli, můžete nás samozřejmě kontaktovat na výše uvedených kontaktech.
Otázka: Kdo může o odklad splátek požádat?
Odpověď: O odklad mohou požádat všichni stávající klienti Mercedes-Benz Financial Services, tedy právnické osoby, fyzické osoby - živnostníci i spotřebitelé.

Otázka: Na jaké finanční produkty může být uplatněn odklad splátek?
Odpověď: Odklad splátek provádíme na všech typech smluv, tedy úvěrovém financování, finančním i operativním leasingu. Z působnosti zákona je vyloučen operativní leasing, zde je tedy nutné se vždy domluvit na smluvní změně.

Otázka: Jakým způsobem mám doložit důvod odkladu?
Odpověď: Žádost obsahuje čestné prohlášení, že o odklad žádáte z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19

Otázka: Kdy musím nejpozději požádat o odklad splátky?
Odpověď: Výhradně před splatností splátky, pro kterou žádáte odklad.

Otázka: Jak se dozvím o vyřízení žádosti?
Odpověď: Po přijetí žádosti (ať už prostřednictvím formuláře nebo mailu) Vám přijde potvrzení o jejím přijetí. V případě žádosti dle zákona Vám bude do 30 dnů na email doručen nový splátkový /platební kalendář. V případě smluvního odkladu dostanete ve stejné lhůtě návrh odkladu k odsouhlasení.

Otázka : Jak rychlý bude proces vyřízení?
Odpověď: V termínu nejpozději 30 dní bude Vaše žádost vyřízena, případně budete informováni o formě vyřízení.

Otázka : Od kdy bude odklad platný?
Odpověď: Odklad bude platný v souladu se žádostí, výhradně od splátek s budoucí platností.

Otázka : Jak vypadá odklad splátek u operativního leasingu?
Odpověď: I u operativního leasingu je možno odložit splátky až na 3 měsíce. Po dobu odkladu je nutno mít sjednané a platit pojištění v rozsahu dle smlouvy. Doba trvání smlouvy zůstává beze změny, odložené splátky zaplatíte ve zbývající době trvání smlouvy (budoucí splátky po odkladu jsou navýšeny).

Otázka : Co mám dělat, když mi operativní leasing končí v následujících 3 měsících ?
Odpověď: Je možné se domluvit na dřívějším vrácení vozidla. Kontaktujte nás individuálně, abychom se domluvili na konkrétních podmínkách a následujících krocích.

Otázka : Můžu žádat o odklad splátky na dobu kratší než 3 měsíce ?
Odpověď: Ano

Otázka : Co mám dělat v případě, že vracím vůz z operativního leasingu ?
Odpověď: Kontaktujte standardně osobu uvedenou v informačním dopise. Ta s vámi dohodne termín a podmínky vracení, případně vyřeší i změnu již dříve stanoveného termínu. Převzetí vozidla včetně ohledání probíhá na servisu, na který se vztahuje výjimka z nařízení vlády, a který je otevřený.

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., Daimlerova 2, CZ-149 45, Praha 4 , +420-271 077 601, infocz@daimler.com, www.mbfs.cz
© 2020. Mercedes-Benz Financial Services Česká Republika s.r.o. | Soubory cookie | Ochrana údajů | Právní pokyny